Zemes un nekustamo īpašumu nodaļa

Nekustamā īpašuma speciāliste - Ieva Krontāle-Pēda

Tālrunis : .28301622,

e-pasts: ieva.krontale@talsi.lv

Iedzīvotāju pieņemšana: katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā no 8.30 – 12.00