Speciālistu pieņemšanas laiki

PĀRVALDĒ APMEKLĒTĀJUS PIEŅEM TALSU NOVADA SPECIĀLISTI

AMATS

VĀRDS UZVĀRDS

TĀLRUNIS

E-PASTS

IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA

Sociālais dienests

Sociālā darbiniece

Benita Štrodaha

29320798

benita.strodaha@talsi.lv

Otrdienās 9.00-12.00; 13.00-16.00

Ceturtdienās 9.00-12.00; 13.00-18.00

Sociālā darbiniece (darbam ar ģimeni un bērniem)

Eva Bērzkalne

28690177

eva.berzkalne@talsi.lv

Trešdienās 9.00-12.00; 13.00-16.00 Ceturtdienās 9.00-12.00; 13.00-16.00

Pašvaldības policija

Iecirkņa inspektors

Nauris Neifelds

63223746

22011647

dežūrtālrunis 26132701

nauris.neifelds@talsi.lv

Katra mēneša trešajā otrdienā no 9.00-11.00

Zemes un nekustamā īpašuma nodaļa

Nekustamā īpašuma speciālists

Ieva Krontāle-Pēda

63237729

28310622

ieva.krontale@talsi.lv

Katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā

9.00 – 12.00

Konsultācijas lauksaimniekiem

Talsu novada lauku attīstības konsultants

Artūrs Paeglis

29127398

arturs.paeglis@llkc.lv

Katra mēneša pirmajā otrdienā 9.00-12.00