Pūņu pamatskola

Pūņu pamatskolas ēka celta 1872. gadā.

Skola piedāvā apgūt pamatizglītības programmu, speciālā pamatizglītības programma ar mācīšanās traucējumiem un speciālā pamatizglītības programma ar garīgās attīstības traucējumiem.

Skolēni aktīvi piedalās mācību olimpiādēs. Skolas gods tiek aizstāvēts arī dažādās sporta sacensībās, konkursos, izstādēs.

Skolašogad piedāvā dažādus interešu izglītības pulciņus – kokapstrādes, novadpētniecības, vizuālās mākslas plastika, ansamblis, rokdarbi, datorgrafika, vides eksperimenti, krievu valoda, kristīgā ētika, skatuves runa u.c

2013.gadā ES ELFLA projekta "Valdgales pagasta sporta un brīvā laika pavadīšanas centra rekonstrukcija" ietvaros veikta skolas zāles rekonstrukcija (griestu siju stiprinājums, jauni logi, siltā grīda).

2013. gadā veikta arī jumta nomaiņa ēkas jaunajam korpusam.

2014.gadā rekonstruēts Pūņu ciema sporta laukums pie Pūņu pamatskolas ELFLA projektu konkursa ietvaros.

2017.gadā sporta laukumā pie Pūņu pamatskolas ierīkots āra trenažieru laukums.


2017.gada 1.septembrī Pūņu pamatskolai pievienotapirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte".Skola tagad realizē arī pirmskolas izglītības programmu. Pirmsskolas izglītības grupu mājvieta ir līdzšinējā bērnudārza ēka "Kamenītes" netālu no skolas.