PII "Kamenīte"

PII "Kamenīte" celta 1990. gadā.

Grupu telpas ir plašas un saulainas, bērniem ir plašas iespējas izpausties un darboties,ir atsevišķa sporta zāle.

Ir izstrādāta vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111). Izglītības un Zinātnes ministrija 2002. gadā piešķīra "Vispārējās pirmskolas izglītības programmas" licenci.

Katru gadu sagatavošanas grupas bērni piedalās Talsos novada mērogā organizētajās sporta sacensībās, daudzos valsts mēroga konkursos.

Tradīcijas PII „Kamenīte":

  • dažādi tematiskie pasākumi un svētki,
  • darbinieku sveikšana viņu svētku dienās,
  • ikgadēja sagatavošanas grupas bērnu un viņu vecāku ekskursija maija beigās,
  • bērnu darbu izstādes.

PII „Kamenīte" kolektīvs cenšas strādāt tā:

Mēs vēlamies, lai katrs bērns būtu veselīgs, dzīvespriecīgs un zinātkārs!"