Ģimenes ārsts

Ģimenes ārsta darba laiks


Otrdiena

un

ceturtdiena900 – 1000

Akūto slimnieku pieņemšana bez iepriekšēja pieraksta

1000 – 1100

Slimnieku pieņemšana ar iepriekšēju pierakstu

1100 – 1200

Zīdaiņu stunda

1200 – 1300

Slimnieku pieņemšana ar iepriekšēju pierakstu


Pieteikties uz ambulatoro pieņemšanu un pieteikt mājas vizītes var pa tālruni 63222959.

Mājas vizītes pieņem līdz plkst. 15:00.

Ārpus ģimenes ārsta darba laika dežūrārsta palīdzību var saņemt SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca: Talsu slimnīcā visu diennakti Talsos, Ruģēna ielā 7, tel.63223350.