Dienas centrs

Dienas centrs (pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" otrajā stāvā) darbojas kopš 2008.gada 1.aprīļa. Tajā tiek mīļi gaidīti bērni no piecu gadu vecuma. Telpās var rotaļāties, katru dienu notiek nodarbības pēc pašu bērnu izvēles. Izveidotie darbiņi tiek saglabāti izstādēm un tos var apskatīt arī turpat centrā uz vietas. Lai bērns varētu apmeklēt dienas centru, tas iepriekš jāsaskaņo ar vecākiem. Atnākot un aizejot, bērni piereģistrējas žurnālā.

Dienas centra darba laiks P, O, T, C, P no plkst. 13.30 - 18:00

Centra noteikumi vēl tiek pilnveidoti. Bērni paši ieteikuši, ka noteikumos jāiekļauj punkts, kurā minēts, ka, atrodoties centrā, nedrīkst viens otru aizskart ar sliktiem vārdiem, fiziski iespaidot vai kā citādi nodarīt pāri.

Šobrīd centru katru dienu apmeklē no 10 līdz 25 bērni.

Siltākā laikā nodarbības notiek arī ārpus centra telpām - sporta spēles, zāļu tēju vākšana, dažādu teritoriju sakopšanas talkas, dabas materiālu vākšana floristikai un daudz citu aktīvu nodarbību.