Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece - Inese Dragūne

Tel. 27844695 e-pasts: inese.dragune@talsi.lv

Bāriņtiesas locekle: Iveta Bruzgule (apliecinājumu izdarīšana)
Tālr.:27841840
E-pasts: iveta.bruzgule@talsi.lv

Apmeklētājus Valdgales pagasta pārvaldē pieņem

piektdienāsno 12.00-15.00