Bāriņtiesa

Bāriņtiesas locekle: Iveta Bruzgule (apliecinājumu izdarīšana)

Tālr.:27841840
E-pasts: iveta.bruzgule@talsi.lv

Apmeklētājus Valdgales pagasta pārvaldē pieņem

piektdienāsno 12.00-15.00