Bāriņtiesa

Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja : Jolanta Feldmane,

tel. 63232118, 26585464,

e-pasts jolanta.feldmane@talsi.lv

Bāriņtiesas locekle : Tatjana Zāģere

tel.63232118; 26698353

tatjana.zagere@talsi.lv

Valdgales pagasta pārvaldē apmeklētājus pieņem katra mēneša pirmajā otrdienā

9.00-12.00; 13.00-16.00