Apskates objekti

Kr.Valdemāra dzimtā mājvieta

Piemērota vieta atpūtai brīvā dabā. Uzstādīts piemiņas akmens, soliņi, ugunskura vieta, informācijas stends.

„Vecjunkuru" mājās dzimis un pirmos desmit dzīves gadus pavadījis viens no mūsu tautas gaismas nesējiem - Krišjānis Valdemārs (1825-1891).

No sētas apbūves diemžēl saglabājušies ir tikai ēkas pamati.

„Vecjunkuri" ir apauguši ar lieliem kokiem, skaistiem ozoliem, liepām. Saglabājusies vecā ābeļdārza atsevišķa daļa ar vecām bumbierēm un ābelēm. Interesanti, ka teritorijā atrodama vieta, kurā aug piecu ozolu puduris. Apkārtējos tīrumos aug skaisti dižozoli, kas redzami no piemiņas vietas.

Pūņu pamatskolas muzejs

iepazīstina ar Pūņu skolas un apkārtnes vēsturi. Muzeja kolekcijā kā unikāli objekti manāmi dažādi pirmās Latvijas Republikas laika mācību palīglīdzekļi.

Apskatīt iespējams mācību laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 63222935 vai 26806842.

Muzeja apskate ir bez maksas.

Valdgales dzirnavas

Tās ir laukakmens mūra dzirnavas. Tās atjaunotas pateicoties Džuzepe Rikardi entuziasmam. Dzirnavām ielikti jauni logi, durvis, atjaunota ēkas ārējā fasāde un veikta ēkas iekšpuses renovācija.

Atpūtas parks

ir izveidots Valdgales pagasta Pūņu centrā pie PII „Kamenīte". Soliņi, dīķis, gājēju celiņi. Tā izveidi atbalstīja fonds „Ecologia" un Valdgales pagasta padome. Rezultātā ir izveidots neliels dabas parks, kurā vienlīdz labi sadzīvo dažādu sugu koki, krūmi un cilvēks.

Parkā ir ierīkots arī neliels bērnu rotaļu laukums, ko labprāt apmeklē jaunās māmiņas ar saviem mazuļiem.