Leļļu teātra izrāde

Valdgales tautas namā 2018.gada 19.aprīlī plkst. 12:30 Liepājas leļļu teātra izrāde «Sarkangalvīte».

Ieejas maksa EUR 3,oo

Skatīt- AFIŠA