Zināšanai

Valsts meža dienests (26.04.2016. rīk.Nr.50) ar 2016.gada 2.maiju ir noteicis meža ugunsnedrošo laikaposmu.