pasākumi martā

Sporta un interešu centra pasākumi marta mēnesī

Datums

Pasākums

Piezīmes

01.03.2016.

Pilates un veselības grupu nodarbības

15:00, 18:30

06.03.2016.

Talsu novada ziemas posma sacensības zolītē

Talsi

08.03.2016.

Pilates un veselības grupu nodarbības

15:00, 18:30

12.03.2016.

Talsu novada ziemas posma sacensības

Talsi

13.03.2016.

Zolītes turnīrs 6 kārta

10:00

15.03.2016.

Pilates un veselības grupu nodarbības

15:00, 18:30

20.03.2016.

Krustvārdu mīklu turnīrs 7 kārta

11:15

22.03.2016.

Pilates un veselības grupu nodarbības

15:00, 18:30

28.03.2016.

Lieldienu zolīte

10:00

29.03.2016.

Pilates un veselības grupu nodarbības

15:00, 18:30