Pasākumi februārī Sporta un interešu centrā

Datums

Pasākums

Piezīmes

02.02.2016.

Pilates un veselības grupu nodarbības

15:00, 18:30

09.02.2016.

Pilates un veselības grupu nodarbības

15:00, 18:30

13.02.2016.

Šaha un dambretes turnīrs

11:00

14.02.2016.

Zolītes turnīrs 5 kārta

10:00

16.02.2016.

Pilates un veselības grupu nodarbības

15:00, 18:30

23.02.2016.

Pilates un veselības grupu nodarbības

15:00, 18:30

28.02.2016.

Krustvārdu mīklu turnīrs 6 kārta

11:15