Svecīšu vakars 2019

Svecīšu vakars Valdgales pagasta kapsētās 26.oktobrī

plkst.14.00 Kalnu kapos;

plkst. 15.00 Frītagu kapos