Kapu svētki

Kapu svētki Valdgales pagasta kapsētās:

Sumbru (Dundagas ev.lut.draudze) — 20.jūlijā plkst.13.00

Frītagu (Romas katoļu draudze) — 20.jūlijā plkst.14.00

Frītagu (Ārlavas ev.lut. draudze) — 3.augustā plkst.15.00