Pūņu amatierteātra pirmizrāde

Valdgales tautas namā 14.aprīlī plkst.14.00

Skatīt: AFIŠA