Pūņu pamatskolas skolēnu rokdarbu izstāde

Valdgales bibliotēkā rokdarbu izstāde no 11.-22.martam