Pārvaldes vadītāja Jana Robalde apmeklētājus pieņem
otrdienās 8.00-12.00; 13.00-18.00
Tel. 63291253.26164923 e-pasts: jana.robalde@talsi.lv

Sekretāre: Rasma Krūziņa
Tel.63291252, 29224432 e-pasts: valdgale.parvalde@talsi.lv

Vecākā grāmatvede, kasiere: Ieva Pētersone
Tel. 63291255, e-pasts: valdgale.parvalde@talsi.lv

Vecākā grāmatvede: Līvija Norenberga
Tel. 63291255 e-pasts: valdgale.parvalde@talsi.lv

P.

8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00

O.

8:00 – 12:00 / 13:00 – 18:00

T.

8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00

C.

8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00

P.

8:00 - 12.00 / 13.00 - 16:00

Talsu novada pašvaldība
VALDGALES PAGASTA PĀRVALDE

Reģ.Nr.: LV 90009113532

Juridiskā adrese: Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201

Faktiskā adrese: „Pagastmāja", Pūņas,

Valdgales pagasts, Talsu novads, LV–3253

Banka: AS "SEB banka", SWIFT kods: UNLALV2X

Bankas konts: LV49 UNLA 0028 7001 3003 3

Tālrunis / fakss: 63291252

E-pasts: valdgale.parvalde@talsi.lv